Performance Calendar

May 11, 2021
 • May 11, 2021Ike’s

  (6:30 pm - 8:30 pm)
May 12, 2021
 • May 12, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
May 13, 2021
 • May 13, 2021Mark Persall Neighborhood Gig

  (6:00 pm - 8:00 pm)
May 14, 2021
 • May 14, 2021Church at Waring w/ The Gathering Band

  (7:00 pm - 12:00 pm)
May 16, 2021
 • May 16, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
May 19, 2021
 • May 19, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
May 20, 2021
 • May 20, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
May 21, 2021
 • May 21, 2021Carrilon

  (2:00 pm - 4:00 pm)
 • May 21, 2021Llano Winery

  (6:00 pm - 8:00 pm)
May 22, 2021
 • May 22, 2021Private

  (9:00 am - 10:00 am)
May 23, 2021
 • May 23, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
May 26, 2021
 • May 26, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
May 27, 2021
 • May 27, 2021Triple Js

  (6:30 pm - 9:30 pm)
May 28, 2021
 • May 28, 2021Las brisas

  (7:00 pm - 10:00 pm)
May 29, 2021
 • May 29, 2021Albarrans

  (6:00 pm - 10:00 pm)
May 30, 2021
 • May 30, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
June 2, 2021
 • June 2, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
June 3, 2021
 • June 3, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
June 4, 2021
 • June 4, 2021Chiltons

  (6:00 pm - 9:00 pm)
June 5, 2021
 • June 5, 2021English Newsom Cellars

  (11:00 am - 1:00 pm)
 • June 5, 2021Jessica Ham Post

  (6:00 pm - 8:00 pm)
June 6, 2021
 • June 6, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
June 9, 2021
 • June 9, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
June 10, 2021
 • June 10, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
June 11, 2021
 • June 11, 2021Stella’s

  (7:00 pm - 10:00 pm)
June 12, 2021
 • June 12, 2021Albarrans

  (6:00 pm - 10:00 pm)
June 13, 2021
 • June 13, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
June 16, 2021
 • June 16, 2021English Newsom Winery

  (6:00 pm - 8:00 pm)
June 17, 2021
 • June 17, 2021Annie Riggs Museum Ft. Stockton

  (7:30 pm - 9:00 pm)
June 18, 2021
 • June 18, 2021Las Brisas

  (7:00 pm - 10:00 pm)
June 19, 2021
 • June 19, 2021Teddy Jacks

  (7:00 pm - 10:00 pm)
June 20, 2021
 • June 20, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
June 23, 2021
 • June 23, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
June 24, 2021
 • June 24, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
June 25, 2021
 • June 25, 2021Ike’s

  (7:00 pm - 10:00 pm)
June 26, 2021
 • June 26, 2021Privat Party

  (3:00 pm - 5:00 pm)
 • June 26, 2021Bolen Vinyards

  (7:00 pm - 10:00 pm)
June 27, 2021
 • June 27, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
June 30, 2021
 • June 30, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
July 1, 2021
 • July 1, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
July 2, 2021
 • July 2, 2021Stella’s

  (7:00 pm - 9:00 pm)
July 3, 2021
 • July 3, 2021Cotton Court Courtyard

  (8:00 pm - 11:00 pm)
July 4, 2021
 • July 4, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
July 7, 2021
 • July 7, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
July 9, 2021
 • July 9, 2021Las Brisas

  (7:00 pm - 10:00 pm)
July 10, 2021
 • July 10, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 9:30 pm)
July 11, 2021
 • July 11, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
 • July 11, 2021Mike Pritchard Concert

  (12:00 pm - 8:00 pm)
July 14, 2021
 • July 14, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
July 15, 2021
 • July 15, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
July 16, 2021
 • July 16, 2021Chiltons

  (7:00 pm - 10:00 pm)
July 17, 2021
 • July 17, 2021English Newsom Cellars

  (6:00 pm - 8:00 pm)
July 18, 2021
 • July 18, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
July 21, 2021
 • July 21, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
July 22, 2021
 • July 22, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
July 23, 2021
 • July 23, 2021Triple D Winery Brownfield

  (6:00 pm - 9:00 pm)
July 24, 2021
 • July 24, 2021Teddy Jack

  (7:00 pm - 10:00 pm)
July 25, 2021
 • July 25, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
July 28, 2021
 • July 28, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
July 30, 2021
 • July 30, 2021Ikes

  (7:00 pm - 10:00 pm)
July 31, 2021
 • July 31, 2021Abuelos Courtyard

  (6:00 pm - 9:00 pm)
August 1, 2021
 • August 1, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
August 4, 2021
 • August 4, 2021English Newsom Winery

  (6:00 pm - 8:00 pm)
August 5, 2021
 • August 5, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
August 6, 2021
 • August 6, 2021Stella’s

  (7:00 pm - 10:00 pm)
August 7, 2021
 • August 7, 2021Cotton Court Courtyard

  (8:00 pm - 11:00 pm)
August 8, 2021
 • August 8, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
August 11, 2021
 • August 11, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
August 12, 2021
 • August 12, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
August 13, 2021
 • August 13, 2021Ike’s

  (7:00 pm - 10:00 pm)
August 14, 2021
 • August 14, 2021Bolen Vinyards

  (7:00 pm - 10:00 pm)
August 15, 2021
 • August 15, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
August 18, 2021
 • August 18, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
August 19, 2021
 • August 19, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
August 20, 2021
 • August 20, 2021Las Brisas

  (7:00 pm - 10:00 pm)
August 21, 2021
 • August 21, 2021Teddy Jacks

  (7:00 pm - 10:00 pm)
August 22, 2021
 • August 22, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
August 25, 2021
 • August 25, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
August 26, 2021
 • August 26, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
August 27, 2021
 • August 27, 2021Hotel Turkey

  (7:00 pm - 10:00 pm)
August 28, 2021
 • August 28, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 9:30 pm)
August 29, 2021
 • August 29, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
 • August 29, 2021Buddy Holly Songwriters

  (5:00 pm - 6:00 pm)
September 1, 2021
 • September 1, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
September 2, 2021
 • September 2, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
September 3, 2021
 • September 3, 2021English Newsom Cellars

  (8:00 pm - 10:00 pm)
September 4, 2021
 • September 4, 2021Table 82

  (7:00 pm - 10:00 pm)
September 5, 2021
 • September 5, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
September 8, 2021
 • September 8, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
 • September 8, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
September 10, 2021
 • September 10, 2021Ike’s

  (7:00 pm - 10:00 pm)
September 11, 2021
 • September 11, 2021Albarrans

  (6:00 pm - 10:00 pm)
September 12, 2021
 • September 12, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
September 15, 2021
 • September 15, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
September 16, 2021
 • September 16, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 8:30 pm)
September 17, 2021
 • September 17, 2021Triple D Winery

  (6:00 pm - 9:00 pm)
September 18, 2021
 • September 18, 2021Teddy Jacks

  (7:00 pm - 10:00 pm)
September 19, 2021
 • September 19, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
September 22, 2021
 • September 22, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
September 23, 2021
 • September 23, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
September 24, 2021
 • September 24, 2021Las brisas

  (7:00 pm - 10:00 pm)
September 25, 2021
 • September 25, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 9:30 pm)
September 26, 2021
 • September 26, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
September 29, 2021
 • September 29, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
September 30, 2021
 • September 30, 2021Chiltons

  (6:00 pm - 9:00 pm)
October 1, 2021
 • October 1, 2021Stella’s

  (7:00 pm - 10:00 pm)
October 2, 2021
 • October 2, 2021Albarrans

  (6:00 pm - 10:00 pm)
October 3, 2021
 • October 3, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
October 6, 2021
 • October 6, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
October 9, 2021
 • October 9, 2021Teddy Jacks

  (7:00 pm - 10:00 pm)
October 10, 2021
 • October 10, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
October 13, 2021
 • October 13, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
October 14, 2021
 • October 14, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
October 15, 2021
 • October 15, 2021Las Brisas

  (7:00 pm - 10:00 pm)
October 16, 2021
 • October 16, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 9:30 pm)
October 17, 2021
 • October 17, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
October 20, 2021
 • October 20, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
October 21, 2021
 • October 21, 2021Chiltons

  (6:00 pm - 9:00 pm)
October 22, 2021
 • October 22, 2021Private

  (10:00 am - 11:00 am)
October 24, 2021
 • October 24, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
October 27, 2021
 • October 27, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
October 28, 2021
 • October 28, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
October 29, 2021
 • October 29, 2021Burklee Hill

  (6:00 pm - 9:00 pm)
October 30, 2021
 • October 30, 2021English Newsom Cellars

  (9:00 pm - 11:00 pm)
October 31, 2021
 • October 31, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
November 3, 2021
 • November 3, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
November 7, 2021
 • November 7, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
November 10, 2021
 • November 10, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
November 13, 2021
 • November 13, 2021English Newsom Cellars

  (4:00 pm - 6:00 pm)
November 14, 2021
 • November 14, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
November 17, 2021
 • November 17, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
November 19, 2021
 • November 19, 2021Burklee Hill

  (6:00 pm - 9:00 pm)
November 21, 2021
 • November 21, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
November 24, 2021
 • November 24, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
November 27, 2021
 • November 27, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 9:30 pm)
November 28, 2021
 • November 28, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
December 1, 2021
 • December 1, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
December 3, 2021
 • December 3, 2021Triple D Winery

  (6:00 pm - 9:00 pm)
December 5, 2021
 • December 5, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
December 8, 2021
 • December 8, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
December 9, 2021
 • December 9, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
December 11, 2021
 • December 11, 2021English Newsom Cellars

  (11:00 am - 1:00 pm)
December 12, 2021
 • December 12, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
December 15, 2021
 • December 15, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
December 17, 2021
 • December 17, 2021E and J Smokehouse

  (6:30 pm - 9:30 pm)
December 18, 2021
 • December 18, 2021English Newsom

  (5:00 pm - 7:00 pm)
December 19, 2021
 • December 19, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
December 22, 2021
 • December 22, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
December 23, 2021
 • December 23, 2021Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
December 26, 2021
 • December 26, 2021The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
December 29, 2021
 • December 29, 2021Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
January 2, 2022
 • January 2, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
January 5, 2022
 • January 5, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
January 6, 2022
 • January 6, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
January 9, 2022
 • January 9, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
January 12, 2022
 • January 12, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
January 13, 2022
 • January 13, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
January 16, 2022
 • January 16, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
January 19, 2022
 • January 19, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
January 20, 2022
 • January 20, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
January 23, 2022
 • January 23, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
January 26, 2022
 • January 26, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
January 27, 2022
 • January 27, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
January 30, 2022
 • January 30, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
February 2, 2022
 • February 2, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
February 3, 2022
 • February 3, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
February 6, 2022
 • February 6, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
February 9, 2022
 • February 9, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
February 10, 2022
 • February 10, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
February 13, 2022
 • February 13, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
February 16, 2022
 • February 16, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
February 17, 2022
 • February 17, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
February 20, 2022
 • February 20, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
February 23, 2022
 • February 23, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
February 24, 2022
 • February 24, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
February 27, 2022
 • February 27, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
March 2, 2022
 • March 2, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
March 3, 2022
 • March 3, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
March 6, 2022
 • March 6, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
March 9, 2022
 • March 9, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
March 10, 2022
 • March 10, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
March 13, 2022
 • March 13, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
March 16, 2022
 • March 16, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
March 17, 2022
 • March 17, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
March 20, 2022
 • March 20, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
March 23, 2022
 • March 23, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
March 24, 2022
 • March 24, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
March 27, 2022
 • March 27, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
March 30, 2022
 • March 30, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
March 31, 2022
 • March 31, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
April 3, 2022
 • April 3, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
April 6, 2022
 • April 6, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
April 7, 2022
 • April 7, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
April 10, 2022
 • April 10, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
April 13, 2022
 • April 13, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
April 14, 2022
 • April 14, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
April 17, 2022
 • April 17, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
April 20, 2022
 • April 20, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
April 21, 2022
 • April 21, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
April 24, 2022
 • April 24, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
April 27, 2022
 • April 27, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
April 28, 2022
 • April 28, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
May 1, 2022
 • May 1, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
May 4, 2022
 • May 4, 2022Fuzzys Taco South

  (6:00 pm - 9:00 pm)
May 5, 2022
 • May 5, 2022Triple J's

  (6:30 pm - 9:30 pm)
May 8, 2022
 • May 8, 2022The Gathering @ Spirit Ranch

  (10:30 am - 11:30 am)
Click “Back” or “Next” to sort through currently booked dates.